BOT

אינטר סולאר תשקיע בהקמת מערכת ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית, בשטח המקרקעין (גג, מאגר, קרקע) ובתום תקופת התפעול תמסור את המערכת ללקוח.

שכירות

אינטר סולאר מציעה ללקוח להשכיר לחברה את שטח המקרקעין (גג, מאגר, קרקע) לשם הקמת מערכת ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית והפעלתה למשך 25 שנים.

EPC

אינטר סולאר תקים בעבור הלקוח תשקיע בהקמת מערכת ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית, בשטח המקרקעין (גג, מאגר, קרקע). במסלול זה התשואה ללקוח הינה המרבית.